Вхід для користувачів

Реєстрація

Русский Українська English

Також...

Деякі функції, які можуть бути використані у повсякденній роботі користувача AutoCAD®, відтепер доступні у магазині додатків Autodesk

AUTODESK App Store


Відкрито канал YouTube для демонстрації основних можливостей ПК САМАРА та її модулів
Канал YouTube

AutoCAD 2018 compatible

   Iсторiя

     У виробничої діяльності гірничодобувного підприємства особливе місце займає геолого-маркшейдерська служба. Враховуючи ту обставину, що дані цієї служби є джерелом первинної інформації про геометрію гірничих виробок, темпах і характеристиках прохідницьких і очисних робіт, кількості і якісних показниках видобутої корисної копалини, можна говорити про те, що саме тут знаходиться початок інформаційних потоків і від якості цієї інформації багато в чому залежить ефективність роботи підприємства в цілому. Особливістю роботи геолого-маркшейдерської служби є необхідність оперування великими обсягами різнорідної інформації, що накопичується десятками років. Це і дані польових вимірювань, і їх похідні – координатна основа підприємства, і великі масиви просторово пов'язаної чисельної інформації, і, нарешті, графічна документація самого різного характеру. Спільний аналіз всіх цих даних є дуже трудомістким і скрупульозним процесом, де комп'ютерні інформаційні технології і можуть принести найбільший ефект, взявши на себе стандартні операції й обчислення, знизивши ймовірність суб'єктивних помилок і забезпечивши надійне зберігання і швидкий доступ до великих масивів даних.
     У 1996 році в ДХК "Павлоградвугілля" ( м. Павлоград, Україна ) були розпочаті роботи по створенню і впровадженню на підприємствах компанії системи автоматизації геолого-маркшейдерських робіт. Основним виконавцем робіт виступила "Лабораторія комплексних технологій". Виробляючи концепцію майбутньої системи і визначаючи коло і пріоритетність завдань, розробники поставили головною метою автоматизацію основної частини розрахункових і графічних камеральних робіт, а так само створення механізму збору, накопичення та обробки геологічної інформації. Послідовна розробка і перевірка в умовах реальної роботи різних розрахункових і графічних модулів, взаємна ув'язка інформаційних ланцюжків, вироблення методик вирішення різних завдань в кінцевому підсумку дозволила сформувати програмний комплекс, що отримав назву САМАРА (абревіатура від Система Автоматизації Маркшейдерських Робіт, а так само назва річки, вздовж русла якої розташовані копальні ДХК "Павлоградвугілля").
    До основних результатів розвитку системи можна віднести наступне:

  •     розроблені та відпрацьовані у виробничих умовах методики вирішення широкого кола завдань.
  •     створена і багаторазово випробувана технологія впровадження системи на діючому підприємстві, яка включає такі обов'язкові компоненти, як розробка первинної моделі по різнорідним вхідним даним, підготовка фахівців підприємства, заходи щодо стабілізації функціонування системи на підприємстві, авторський супровід системи. Враховуючи характер і обсяг проведеної роботи, можна говорити про розробку технології, що включає в себе весь комплекс робіт і рішень, необхідних для успішного впровадження та стабілізації автоматизованої системи на окремій копальні.
  •     отриманий унікальний для гірничодобувної галузі України досвід застосування автоматизованої системи в повсякденній роботі маркшейдера.
  •     Система САМАРА неодноразово брала участь у галузевих виставках і семінарах, де отримала високу оцінку з боку вчених і технічних фахівців.