3-вимірна модель кар'єра


Тут показаний приклад побудови 3-вимірної моделі кар'єра.

     Це малюнок оцифрованого плану кар'єра (оцифровка проводилася з планшетів ведення гірничих робіт). Після цього за допомогою системи FataMorgana (команда «Диспетчер пластів») побудований фантом поверхні кар'єра. Для цього використовувалися дані по структурним лініям і відмітками поверхні на планшеті (в подальшому при поповненні використовуються дані інструментальної зйомки).


     Тут показана мережа AutoCad отримана з фантома для отримання наочної картинки і для перевірки топології поверхні (при автоматичній тріангуляції іноді доводиться робити коригування).


     Насправді в повсякденній роботі використовується тільки фантом (поповнення, визначення обсягів, побудова розрізів, ізоліній і т. п.).