Вхід для користувачів

Реєстрація

Русский Українська English

Також...

Деякі функції, які можуть бути використані у повсякденній роботі користувача AutoCAD®, відтепер доступні у магазині додатків Autodesk

AUTODESK App Store


Відкрито канал YouTube для демонстрації основних можливостей ПК САМАРА та її модулів
Канал YouTube

AutoCAD 2018 compatible

   FataMorgana

   Fata Morgana - система моделювання і аналізу просторових багатопараметричних поверхонь.
   Основне призначення - моделювання і аналіз об'єктів, які можуть бути представлені просторовими поверхнями.

Fata Morgana є частиною системи автоматизації камеральних геолого-маркшейдерських робіт - САМАРА, але може виступати і самостійною системою, що забезпечує рішення широкого кола завдань, і застосовуватися разом з іншими програмами AutoCAD в самих різних галузях.
Моделі системи Fata Morgana являють собою тривимірні поверхні, які, крім абсолютної позначки, можуть мати (а можуть і не мати) довільну кількість інших параметрів (наприклад: потужність геологічного пласту(або відмітка покрівлі), вміст того чи іншого компонента, влагонасичення, газовміст, щільність, механічна міцність і т.і.), величину яких можна виразити числом. По суті, така модель складається як би з декількох мереж (за кількістю присутніх в моделі параметрів). Таким чином, об'єктом моделювання може стати наприклад, рельєф земної поверхні, кар'єр або відвал, геологічний пласт або рудне тіло, дороги і водойми. Система дозволяє здійснювати одночасну обробку довільної (обмеженої тільки ресурсами комп'ютера) кількості моделей, що відкриває можливість моделювання геологічної будови території.
Назва системи - Fata Morgana - відображає, мабуть, найбільш характерну особливість технології формування та редагування моделей в системі. А саме: створені нею мережі не є об'єктами AutoCAD (отже – не навантажують малюнок величезною кількістю об'єктів, залишаючи його легким і швидким в роботі), але фантоми (міражі, привиди) мереж постійно (зримо або незримо – за бажанням оператора) присутні у сеансі, негайно надаючи в разі необхідності свої дані. У перервах між сеансами, моделі знаходяться у зовнішній базі даних. Втім, фантоми мереж у разі необхідності можуть бути легко перетворені на звичайні просторові мережі AutoCAD, що складаються з об'єктів типу 3DFACE. У свою чергу засоби аналізу системи працюють не тільки з фантомними моделями мереж. Цими ж функціями (побудова ізоліній, профілів, перетинів, підрахунок об'ємів, тощо) можуть оброблятися і мережі з об'єктів AutoCAD (3DFACE і POLYMESH).

   Основними етапами життєвого циклу моделі є:
1. первинна генерація
2. редагування
3. аналіз

   Первинна генерація може бути здійснена:
° шляхом прямого перетворення з об'єктів AutoCAD (3DFACE і POLYMESH) із збереженням топології елементів
° шляхом зчитування з ASCII – файла, що містить опис вузлів і значень параметрів в них, а так само топологічний опис мережі
° шляхом автоматичної генерації моделі на основі масиву нерегулярних позначок (пікетів), що мають довільну кількість параметрів

Позначки (пікети) для генерації моделі можуть бути отримані комбінацією різних джерел:
° з каталогу свердловин (для ведення та аналізу каталогу свердловин є спеціальний програмний модуль)
° з каталогу профілів (спеціальний програмний модуль)
° дигіталізація структурних ліній різних параметрів
° дигіталізація ізоліній різних параметрів
° інтерактивна вставка вузлів
° дані польових вимірювань (у т. ч. електронних приладів)

   Після первинної генерації, модель може бути піддана редагуванню, яке включає наступні основні операції:
° переміщення вузлів
° видалення вузлів
° додавання і/або коригування вузлів
° додавання позначок окремих параметрів
° видалення трикутників
° побудова трикутників в інтерактивному режимі
° фліп (перекидання) діагоналей пар трикутників мережі
° введення обмежуючих контурів
° введення ізоліній різних параметрів
° введення структурних ліній різних параметрів
° заміщення фрагмента мережі іншою мережею
° об'єднання декількох мереж в єдину модель і ряд інших функцій

   Згенерована і відредагована модель може бути збережена у зовнішній базі даних, звідки згодом підвантажена в оперативну пам'ять під час сеансу роботи з будь-яким файлом AutoCAD і піддана різним видам аналізу:
° розрахунок і побудова ізоліній різних параметрів
° розрахунок значень параметрів в довільній точці
° побудова мереж AutoCAD по заданому параметру з можливістю кольорової індикації зміни цього параметра
° розрахунок обсягів замкнутих мереж і обсягів між двома мережами
° розрахунок відстаней вздовж довільних траєкторій з урахуванням просторової геометрії поверхонь
° розрахунок площ в довільних контурах з урахуванням просторової геометрії поверхонь
° розрахунок і побудова ліній перетину мереж у просторі
° розрахунок і побудова розрізів уздовж довільних траєкторій
° розрахунок і побудова проектних профілів лінійних об'єктів
° розрахунок і побудова проекцій довільних кривих на мережу
° розрахунок і побудова ухилів мережі
° розрахунок і побудова областей Вороного
° математичні операції з мережами
° створення і ведення каталогу сортів (сорт - задане співвідношення вмісту компонентів корисної копалини та їх властивостей)
° підрахунок запасів корисних копалин в довільному контурі з розбивкою по сортам

Функції прямого перетворення мереж AutoCAD в моделі системи Fata Morgana і назад, забезпечують можливість використання моделей, створених користувачами раніше засобами AutoCAD та інших його додатків, а так само експортованих в AutoCAD з інших систем. У свою чергу моделі, створені Fata Morgana, можуть бути експортовані в інші системи через відповідні порти AutoCAD.
Для забезпечення можливості підготовки та аналізу геологічних даних система має спеціалізований модуль, що дозволяє вести каталог свердловин та аналізувати цю інформацію. Наприклад: автоматична побудова планових проекцій свердловин для вказаного пласту, або побудова літографічних колонок свердловин у заданих діапазонах відміток і різних варіантах прив'язок, побудова тривимірних траєкторій свердловин.